Zaznacz stronę

Oferta specjalna na walcówkę z serii 5000!

14 maj 2020

Informujemy o pozytywnym przebiegu próbnej produkcji stopu aluminium o zawartości magnezu powyżej 3% (EN AW 5754). Wszystkie problemy procesowe zostały wyeliminowane, proces produkcyjny jest ustabilizowany, a produkt spełnia nasze oczekiwania.

Zapraszamy klientów do składania zamówień na próbki i gotowe produkty.

Specjalna promocja! – pierwsze 3 kręgi sprzedajemy w cenie metalu (LME z dnia zakupu)*

Przygotowujemy się do kolejnego wdrożenia – produkcja stopu aluminium o zawartości magnezu powyżej 5%.
Wysokie parametry mechaniczne tego stopu pozwolą potwierdzić możliwości naszej nowej linii walcowniczej oraz zdobyć doświadczenia do rozwoju jeszcze bardziej zaawansowanych stopów.

W odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów informujemy, że to końca września br. uzyskamy pełną gotowość do seryjnej produkcji walcówek ze stopów serii 2xxx, 5xxx, 7xxx. Cel zostanie osiągnięty w zaplanowanym 60-dniowym programie wdrożeniowym.

*1 klient może złożyć zamówienie na pojedynczy 2-tonowy krąg walcówki w promocyjnej cenie.

Najnowsze aktualności

Przewody niskostratne w NPA Skawina

Przewody niskostratne w NPA Skawina

NPA Skawina opracowała typoszereg innowacyjnych rozwiązań w postaci napowietrznych przewodów elektroenergetycznych. Nowe rozwiązania pozwalają znacząco obniżyć koszty przesyłu energii elektrycznej w liniach przesyłowych i dystrybucyjnych. Przewody i żyły kablowe...

Kolejne próby na nowej linii CCR

Kolejne próby na nowej linii CCR

W dniu 26.03.2020 przeprowadziliśmy próbę produkcji walcówki ze stopu aluminium serii EN AW 5754. W czasie testu analizowaliśmy trzy główne zagadnienia procesu: uzyskanie i stabilność składu chemicznego; proces odlewania i jego stabilność oraz proces walcowania i jego...

Pierwsze testy na nowej linii CCR

Pierwsze testy na nowej linii CCR

Chcemy z dumą poinformować, że w ostatnich dniach zrobiliśmy pierwsze testy na nowej linii CCR obejmujące produkcję walcówki ze stopów aluminium serii 5xxx. W czasie testów wyprodukowaliśmy walcówkę o średnicy 9,5 mm ze stopu EN AW 5050 w stanie F. Zawartość magnezu w...

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina
32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 23

tel. +48 12 2760 802
tel. +48 12 2760 808
fax. +48 12 2760 888
e-mail: info@npa.pl

NIP 837 000 06 34
KRS 0000063824
REGON 750010992-00108
NR BDO 000006683

Wszelkie autorskie prawa majątkowe zastrzeżone na rzecz Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina z siedzibą w Skawinie.