Zaznacz stronę

Do pobrania

Katalogi

Katalog – Walcówka
Katalog – Przewody
Katalog – Druty
Katalog – Przewody Giętkie
Katalog – Wyroby Wyciskane
Ulotka – Drut odgromowy w powłoce
Katalog – Przewody Niskostratne

Dokumenty

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Zakupów

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Instrukcja przechowywania i transportu drutów odgromowych obowiązująca od 16.01.2023 r.

Ogólne warunki obrotu bębnami zwrotnymi obowiązujące od 01.01.2023 r.

Cennik bębnów kablowych drewnianych.

Instrukcja postępowania z bębnami – transport, rozładunek oraz przechowywanie.

Instrukcja montażu przewodów

NPA Skawina Sp. z o.o.
32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 23

tel. +48 12 2760 802
tel. +48 12 2760 808
fax. +48 12 2760 888
e-mail: info@npa.pl

NIP 9442277476
KRS 0000983019
REGON 522618078
NR BDO 000580826

Wszelkie autorskie prawa majątkowe zastrzeżone na rzecz NPA Skawina Sp. z o.o.