Zaznacz stronę

O firmie NPA Skawina

Firma

Jesteśmy jedyną w Polsce firmą produkującą walcówkę aluminiową oraz ze stopów aluminium. Nasza walcówka przewodowa wykorzystywana jest do produkcji przewodów, kabli, drutów. W 2020 r. oddaliśmy do eksploatacji najnowocześniejszą na świecie instalację do produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium z przeznaczeniem na wyroby do celów mechanicznych i spawalniczych. Moce naszej walcowni wynoszą ponad 60 000 ton rocznie i po procesie inwestycyjnym pozwalają nam na produkcję pełnego zakresu walcówek serii 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx i 8xxx.

Jesteśmy też jednym z większych, krajowych producentów przewodów napowietrznych, żył kablowych wielodrutowych, przewodów giętkich klasy V i VI, wykorzystywanych w branży automotive, drutów odgromowych oraz drutów z przeznaczeniem do celów spożywczych. Produkujemy także żyły kablowe monolityczne klasy I oraz wyroby płaskie.

Misja

Naszą misją jest koncentracja na innowacyjnych rozwiązaniach. Dlatego prowadzimy szereg projektów wdrożeniowych (częściowo współfinansowanych przez NCBiR), których efektem są nowe rozwiązania w zakresie walcówek aluminiowych i przewodów elektroenergetycznych (m.in. przewód niskostratny).

Normy

Nasze wyroby produkowane są w oparciu o normy m.in. europejskie EN, polskie PN, niemieckie DIN, amerykańskie ASTM, rosyjskie GOST lub też o specyfikacje dostarczane przez Klienta. Nasze produkty oferujemy na rynku krajowym i zagranicznym nabywcom z rynków energetycznego, automotive, spożywczego i AGD.

Doświadczenie

Jesteśmy firmą powstałą w wyniku przekształceń własnościowych Skawińskich Zakładów Metalurgicznych, zbudowanych w 1954 roku. Rozwijamy działalność korzystając z wiedzy i doświadczenia zdobytego przez 67 lat istnienia fabryki, łącząc je z jasną wizją nowoczesnego wykorzystania niezwykłych możliwości aluminium.

Inwestycje

Stale inwestujemy w rozwój parku maszynowego. W 2019 r. rozpoczęliśmy największą inwestycję w historii naszej firmy. Przy znacznym wsparciu środków z Unii Europejskiej wybudowaliśmy i uruchomiliśmy najnowocześniejszą na świecie instalację do produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminiowych. Składa się ona z pieców do topienia i linii do ciągłego odlewania i walcowania. Tym samym wkroczyliśmy do grona elitarnych producentów walcówek serii 2xxx, 5xxx i 7xxx, co otworzyło nam nowe możliwości rynkowe.

Jakość

Najwyższą jakość naszych produktów zapewniają:

 

  • wykwalifikowana i doświadczona kadra pracownicza
  • nowoczesne maszyny, w tym najnowocześniejsza na świecie linia CCR
  • ciągła kontrola produktu w laboratorium działającym 24 h/dobę
  • centrum R&D opracowujące i wdrażające innowacyjne produkty
  • współpraca ze znanymi jednostkami badawczymi i naukowymi
  • system zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Grupa

Wchodzimy w skład Grupy Boryszew S.A.

Fabryki Grupy znajdują się na 4 kontynentach i zajmują się produkcją komponentów dla sektora automotive, materiałów chemicznych, a także przetwórstwem metali nieżelaznych i stali.

Historia

1954 r.

Początek budowy Skawińskich Zakładów Metalurgicznych oraz oficjalne otwarcie Zakładów w dniu 20 lipca 1954 r.

1963 r.

Początek budowy Skawińskich Zakładów Metalurgicznych oraz oficjalne otwarcie Zakładów w dniu 20 lipca 1954 r.

2001 r.

Rozpoczęcie działalności spółki Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina na bazie majątku odkupionego od ZM Skawina w likwidacji.

2006 r.

Zakup i montaż nowoczesnych maszyn do produkcji przewodów napowietrznych. Uruchomienie produkcji walcówki z nowego gatunku stopu aluminium Al 59.

2007 r.

Kontynuacja zakupów nowoczesnych maszyn do produkcji żył aluminiowych oraz rozwój produkcji asortymentów niszowych. Uruchomienie produkcji walcówki z nowego gatunku stopu aluminium AlZr. Przejście do Grupy Kapitałowej BORYSZEW.

2012 r.

Połączenie spółek NPA Skawina S.A. oraz Boryszew S.A. w dniu 19 grudnia. Utworzenie oddziału pod nazwą Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina.

2013 r.

Zakup urządzeń do uruchomienia produkcji przewodów giętkich dla przemysłu motoryzacyjnego.

2016 r.

Zakup maszyn do uruchomienia linii Conform. Początek produkcji rur aluminiowych, żył monolitycznych klasy I oraz wyrobów płaskich.

2019 r.

Nowa inwestycja – budowa nowoczesnej linii walcowniczej spełniającej restrykcyjne wymogi środowiskowe.

2020 r.

Produkcja pierwszych stopów wysokowytrzymałych z serii 5xxx na nowej linii walcowniczej.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

NPA Skawina kieruje się wartościami: zaufanie – kompetencje – rozwój.

Realizację celów ekonomicznych łączymy z realizacją celów społecznych i środowiskowych, dlatego w naszej codziennej pracy popieramy inicjatywy lokalnej społeczności, angażując się w działania kulturalne i sportowe. Zależy nam na środowisku, w którym żyjemy, dlatego, gdy inwestujemy, spełniamy najbardziej restrykcyjne przepisy środowiskowe. W 2020 r., wraz z otwarciem nowej linii walcowniczej, jednocześnie redukujemy zużycie energii w produkcji na tonę, zużycie odpadów i emisję pyłów. Pielęgnujemy także nasze relacje z partnerami biznesowymi, bo tylko współpraca oparta na odpowiedzialności, uczciwości i przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa i praw człowieka, rozwija w dobrym kierunku nasze przedsiębiorstwa.

Izby Handlowe

Należymy do:

  • Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki

NPA Skawina Sp. z o.o.
32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 23

tel. +48 12 2760 802
tel. +48 12 2760 808
fax. +48 12 2760 888
e-mail: info@npa.pl

NIP 9442277476
KRS 0000983019
REGON 522618078
NR BDO 000580826

Wszelkie autorskie prawa majątkowe zastrzeżone na rzecz NPA Skawina Sp. z o.o.