Zaznacz stronę

Kolejne próby na nowej linii CCR

3 Kwi 2020

W dniu 26.03.2020 przeprowadziliśmy próbę produkcji walcówki ze stopu aluminium serii EN AW 5754.

W czasie testu analizowaliśmy trzy główne zagadnienia procesu: uzyskanie i stabilność składu chemicznego; proces odlewania i jego stabilność oraz proces walcowania i jego stabilność.

W pierwszym obszarze osiągnęliśmy zakładany cel. Skład chemiczny stopu był stabilny w czasie całego procesu. W drugim obszarze również osiągnęliśmy zakładany cel. Dobór parametrów procesu odlewania oraz ustawienia linii umożliwiły wytworzenie wlewka bez pęknięć i ciągłe odlewanie stopu w czasie procesu. Natrafiliśmy na pewne trudności w trzecim obszarze tego procesu. Obecnie analizujemy dane dotyczące procesu walcowania i wyciągamy wnioski. Najbliższe dni pozwolą zweryfikować koncepcje rozwiązania napotkanego problemu.

Przed nami kolejne wyzwanie polegające na uzyskaniu stopu serii 5xxx o zawartości 5% Mg.

Niebawem poinformujemy Was o naszych dokonaniach.

Najnowsze aktualności

Przewody niskostratne w NPA Skawina

Przewody niskostratne w NPA Skawina

NPA Skawina opracowała typoszereg innowacyjnych rozwiązań w postaci napowietrznych przewodów elektroenergetycznych. Nowe rozwiązania pozwalają znacząco obniżyć koszty przesyłu energii elektrycznej w liniach przesyłowych i dystrybucyjnych. Przewody i żyły kablowe...

Oferta specjalna na walcówkę z serii 5000!

Oferta specjalna na walcówkę z serii 5000!

Informujemy o pozytywnym przebiegu próbnej produkcji stopu aluminium o zawartości magnezu powyżej 3% (EN AW 5754). Wszystkie problemy procesowe zostały wyeliminowane, proces produkcyjny jest ustabilizowany, a produkt spełnia nasze oczekiwania. Zapraszamy klientów do...

Pierwsze testy na nowej linii CCR

Pierwsze testy na nowej linii CCR

Chcemy z dumą poinformować, że w ostatnich dniach zrobiliśmy pierwsze testy na nowej linii CCR obejmujące produkcję walcówki ze stopów aluminium serii 5xxx. W czasie testów wyprodukowaliśmy walcówkę o średnicy 9,5 mm ze stopu EN AW 5050 w stanie F. Zawartość magnezu w...

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina
32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 23

tel. +48 12 2760 802
tel. +48 12 2760 808
fax. +48 12 2760 888
e-mail: info@npa.pl

NIP 837 000 06 34
KRS 0000063824
REGON 750010992-00108
NR BDO 000006683

Wszelkie autorskie prawa majątkowe zastrzeżone na rzecz Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina z siedzibą w Skawinie.