Zaznacz stronę

Przewody niskostratne w NPA Skawina

17 cze 2020

NPA Skawina opracowała typoszereg innowacyjnych rozwiązań w postaci napowietrznych przewodów elektroenergetycznych.

Nowe rozwiązania pozwalają znacząco obniżyć koszty przesyłu energii elektrycznej w liniach przesyłowych i dystrybucyjnych. Przewody i żyły kablowe znajdą zastosowanie w wielu branżach tzn. wszędzie tam, gdzie poprawa własności elektrycznych elementów odpowiedzialnych za przesył energii ma szczególne znaczenie (np. motoryzacja, elektroenergetyka).

Jak to działa?

Synergia i optymalizacja rozwiązań z zakresu inżynierii materiałowej aluminium, technologii procesowej oraz konstrukcji przewodów napowietrznych pozwala na minimalizację strat energii elektrycznej związanej ze zjawiskiem nagrzewania się przewodów fazowych. Tym samym użytkownicy energii elektrycznej, a więc MY WSZYSCY, możemy płacić mniej za energię elektryczną dostarczaną do Naszych domów czy zakładów pracy.

Inwestycje w innowacje, to inwestycje w lepszą przyszłość – Proste!

Projekt współfinansowano ze środków UE w ramach EFRR – nr umowy POIR.04.01.04-00-0022/15

Gratulujemy naszym inżynierom z NPA Skawina!

Najnowsze aktualności

Oferta specjalna na walcówkę z serii 5000!

Oferta specjalna na walcówkę z serii 5000!

Informujemy o pozytywnym przebiegu próbnej produkcji stopu aluminium o zawartości magnezu powyżej 3% (EN AW 5754). Wszystkie problemy procesowe zostały wyeliminowane, proces produkcyjny jest ustabilizowany, a produkt spełnia nasze oczekiwania. Zapraszamy klientów do...

Kolejne próby na nowej linii CCR

Kolejne próby na nowej linii CCR

W dniu 26.03.2020 przeprowadziliśmy próbę produkcji walcówki ze stopu aluminium serii EN AW 5754. W czasie testu analizowaliśmy trzy główne zagadnienia procesu: uzyskanie i stabilność składu chemicznego; proces odlewania i jego stabilność oraz proces walcowania i jego...

Pierwsze testy na nowej linii CCR

Pierwsze testy na nowej linii CCR

Chcemy z dumą poinformować, że w ostatnich dniach zrobiliśmy pierwsze testy na nowej linii CCR obejmujące produkcję walcówki ze stopów aluminium serii 5xxx. W czasie testów wyprodukowaliśmy walcówkę o średnicy 9,5 mm ze stopu EN AW 5050 w stanie F. Zawartość magnezu w...

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina
32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 23

tel. +48 12 2760 802
tel. +48 12 2760 808
fax. +48 12 2760 888
e-mail: info@npa.pl

NIP 837 000 06 34
KRS 0000063824
REGON 750010992-00108
NR BDO 000006683

Wszelkie autorskie prawa majątkowe zastrzeżone na rzecz Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina z siedzibą w Skawinie.