Zaznacz stronę

Przewody niskostratne w NPA Skawina

17 cze 2020

NPA Skawina opracowała typoszereg innowacyjnych rozwiązań w postaci napowietrznych przewodów elektroenergetycznych.

Nowe rozwiązania pozwalają znacząco obniżyć koszty przesyłu energii elektrycznej w liniach przesyłowych i dystrybucyjnych. Przewody i żyły kablowe znajdą zastosowanie w wielu branżach tzn. wszędzie tam, gdzie poprawa własności elektrycznych elementów odpowiedzialnych za przesył energii ma szczególne znaczenie (np. motoryzacja, elektroenergetyka).

Jak to działa?

Synergia i optymalizacja rozwiązań z zakresu inżynierii materiałowej aluminium, technologii procesowej oraz konstrukcji przewodów napowietrznych pozwala na minimalizację strat energii elektrycznej związanej ze zjawiskiem nagrzewania się przewodów fazowych. Tym samym użytkownicy energii elektrycznej, a więc MY WSZYSCY, możemy płacić mniej za energię elektryczną dostarczaną do Naszych domów czy zakładów pracy.

Inwestycje w innowacje, to inwestycje w lepszą przyszłość – Proste!

Projekt współfinansowano ze środków UE w ramach EFRR – nr umowy POIR.04.01.04-00-0022/15

Gratulujemy naszym inżynierom z NPA Skawina!

Najnowsze aktualności

Przetarg na dostawę fabrycznie nowej ciągarki jednodrutowej

Przetarg na dostawę fabrycznie nowej ciągarki jednodrutowej

Przetarg na dostawę fabrycznie nowej ciągarki jednodrutowej do rozbudowy zdolności produkcyjnych zakładu.     Zainteresowane strony prosimy o przesłanie listu intencyjnego wraz z podpisaną umową NDA (załącznik) na adres oferty@npa.pl Podpisanie umowy NDA...

Przetarg na dostawę zestawu urządzeń produkcyjnych

Przetarg na dostawę zestawu urządzeń produkcyjnych

Przetarg na dostawę fabrycznie nowego zestawu urządzeń produkcyjnych składających się z ciągarki dwudrutowej oraz skręcarki 3-koszowej niezbędnych do rozbudowy zdolności produkcyjnych zakładu Zainteresowane strony prosimy o przesłanie listu intencyjnego wraz z...

NPA Skawina Sp. z o.o.
32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 23

tel. +48 12 2760 802
tel. +48 12 2760 808
fax. +48 12 2760 888
e-mail: info@npa.pl

NIP 9442277476
KRS 0000983019
REGON 522618078
NR BDO 000580826

Wszelkie autorskie prawa majątkowe zastrzeżone na rzecz NPA Skawina Sp. z o.o.