Zaznacz stronę

Przewody niskostratne w NPA Skawina

17 cze 2020

NPA Skawina opracowała typoszereg innowacyjnych rozwiązań w postaci napowietrznych przewodów elektroenergetycznych.

Nowe rozwiązania pozwalają znacząco obniżyć koszty przesyłu energii elektrycznej w liniach przesyłowych i dystrybucyjnych. Przewody i żyły kablowe znajdą zastosowanie w wielu branżach tzn. wszędzie tam, gdzie poprawa własności elektrycznych elementów odpowiedzialnych za przesył energii ma szczególne znaczenie (np. motoryzacja, elektroenergetyka).

Jak to działa?

Synergia i optymalizacja rozwiązań z zakresu inżynierii materiałowej aluminium, technologii procesowej oraz konstrukcji przewodów napowietrznych pozwala na minimalizację strat energii elektrycznej związanej ze zjawiskiem nagrzewania się przewodów fazowych. Tym samym użytkownicy energii elektrycznej, a więc MY WSZYSCY, możemy płacić mniej za energię elektryczną dostarczaną do Naszych domów czy zakładów pracy.

Inwestycje w innowacje, to inwestycje w lepszą przyszłość – Proste!

Projekt współfinansowano ze środków UE w ramach EFRR – nr umowy POIR.04.01.04-00-0022/15

Gratulujemy naszym inżynierom z NPA Skawina!

Najnowsze aktualności

Middle East Energy 2022

Middle East Energy 2022

Dzięki uprzejmości Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) nasza firma mogła zaprezentować się na polskim stoisku narodowym podczas targów Middle East Energy 2022 w Dubaju. MEE 2022 to 47 edycja największych na Bliskim Wschodzie targów dla branży...

Oferta specjalna na walcówkę z serii 5000!

Oferta specjalna na walcówkę z serii 5000!

Informujemy o pozytywnym przebiegu próbnej produkcji stopu aluminium o zawartości magnezu powyżej 3% (EN AW 5754). Wszystkie problemy procesowe zostały wyeliminowane, proces produkcyjny jest ustabilizowany, a produkt spełnia nasze oczekiwania. Zapraszamy klientów do...

Kolejne próby na nowej linii CCR

Kolejne próby na nowej linii CCR

W dniu 26.03.2020 przeprowadziliśmy próbę produkcji walcówki ze stopu aluminium serii EN AW 5754. W czasie testu analizowaliśmy trzy główne zagadnienia procesu: uzyskanie i stabilność składu chemicznego; proces odlewania i jego stabilność oraz proces walcowania i jego...

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina
32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 23

tel. +48 12 2760 802
tel. +48 12 2760 808
fax. +48 12 2760 888
e-mail: info@npa.pl

NIP 837 000 06 34
KRS 0000063824
REGON 750010992-00108
NR BDO 000006683

Wszelkie autorskie prawa majątkowe zastrzeżone na rzecz Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina z siedzibą w Skawinie.