Zaznacz stronę

Do pobrania

Katalogi

Katalog – Walcówka
Katalog – Przewody
Katalog – Druty
Katalog – Przewody Giętkie
Katalog – Wyroby Wyciskane
Ulotka – Drut odgromowy w powłoce
Katalog – Przewody Niskostratne

Dokumenty

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Zakupów
Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych
Ogólne warunki obrotu bębnami/szpulami stalowymi obowiązujące od 1.03.2019 r.
Ogólne warunki obrotu opakowaniami obowiązujące od 1.09.2016 r.

Cennik bębnów kablowych drewnianych obowiązujący od 21.06.2021 r.

Instrukcja przechowywania i transportu drutów odgromowych obowiązująca od 8.11.2019 r.

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina
32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 23

tel. +48 12 2760 802
tel. +48 12 2760 808
fax. +48 12 2760 888
e-mail: info@npa.pl

NIP 837 000 06 34
KRS 0000063824
REGON 750010992-00108
NR BDO 000006683

Wszelkie autorskie prawa majątkowe zastrzeżone na rzecz Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina z siedzibą w Skawinie.