Zaznacz stronę

Do pobrania

Katalogi

Katalog – Walcówka
Katalog – Przewody
Katalog – Druty
Katalog – Przewody Giętkie
Katalog – Wyroby Wyciskane
Ulotka – Drut odgromowy w powłoce
Katalog – Przewody Niskostratne

Dokumenty

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Zakupów
Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych
Instrukcja przechowywania i transportu drutów odgromowych obowiązująca od 8.11.2019 r.

Ogólne warunki obrotu bębnami zwrotnymi obowiązujące od 01.11.2020 r.

Cennik bębnów kablowych drewnianych obowiązujący od 21.06.2021 r.

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina
32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 23

tel. +48 12 2760 802
tel. +48 12 2760 808
fax. +48 12 2760 888
e-mail: info@npa.pl

NIP 837 000 06 34
KRS 0000063824
REGON 750010992-00108
NR BDO 000006683

Wszelkie autorskie prawa majątkowe zastrzeżone na rzecz Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina z siedzibą w Skawinie.