Zaznacz stronę

POIR 1.1.1 Zapytanie ofertowe nr 7/POIR/1.1.1/2017 – dostawa stanowiska badawczego do ciągłego wyciskania

Tytuł projektu: „MultiEx – Innowacyjna technologia ciągłego wytwarzania rur kompozytowych na bazie aluminium i stopów aluminium”

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-D016/16

Informacja o unieważnieniu postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 7/POIR/1.1.1/2017

Informujemy o rozpoczęciu procedury wyboru dostawcy stanowiska badawczego do ciągłego wyciskania.

W sekcji poniżej znajdą Państwo dokumentacje dotyczącą zapytania ofertowego nr 7/POIR/1.1.1/2017 – specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz załączniki.

Lokalizacja ogłoszenia zamieszczonego w bazie konkurencyjności znajduje się pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1047998

04.09.2017
Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert o 2 tygodnie tj. do 19.09.2017 r. w związku ze zmianą SIWZ. Zaktualizowana SIWZ zostanie dodana 04.09.2017 r.

19.09.2017
Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert o 2 tygodnie tj do 03.10.2017 w związku ze zmianą następujących dokumentów:
-SIWZ – zmiana punktów: I.3; IV; X.1.2).; XI.1; XII.1.
-Załącznik nr 1 – zmiana punktów I.a; II.a; II.c (opcja nr 1); IV.a; IV.d (opcja nr 2); V.a; V.b; VI.a; VI.c.
-Załącznik nr 2 (zmiana warunków udziału w postępowaniu – wiedza i doświadczenie)
-Załącznik nr 4 – pkt.1 – opcje cenowe, ceny łączne.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert!

NPA Skawina Sp. z o.o.
32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 23

tel. +48 12 2760 802
tel. +48 12 2760 808
fax. +48 12 2760 888
e-mail: info@npa.pl

NIP 9442277476
KRS 0000983019
REGON 522618078
NR BDO 000580826

Wszelkie autorskie prawa majątkowe zastrzeżone na rzecz NPA Skawina Sp. z o.o.