Zaznacz stronę

POIR 1.1.1 MultiEx – Innowacyjna technologia ciągłego wytwarzania rur kompozytowych na bazie aluminium i stopów aluminium

Tytuł projektu: „MultiEx – Innowacyjna technologia ciągłego wytwarzania rur kompozytowych na bazie aluminium i stopów aluminium”

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-D016/16

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020

I Oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Wartość projektu: 15 533 488,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 8 205 999,79 zł

Okres realizacji: 01.01.2017 – 30.06.2020

Cele projektu:

Opracowanie i wytworzenie innowacyjnej, modelowej linii technologicznej MultiEx oraz wdrożenie technologii wytwarzania rur kompozytowych. Linia produkcyjna umożliwi zintegrowanie w jedną operację technologiczną procesu ciągłego wyciskania wyrobów oraz procesu ciągłego wytwarzania powłok.

Planowane efekty

  • Opracowanie nowej, zintegrowanej technologii produkcji wyrobów kompozytowych.
  • Rozwój nowych zaawansowanych produktów na bazie aluminium.
  • Rozwój procesów i technologii innowacyjnych.

NPA Skawina Sp. z o.o.
32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 23

tel. +48 12 2760 802
tel. +48 12 2760 808
fax. +48 12 2760 888
e-mail: info@npa.pl

NIP 9442277476
KRS 0000983019
REGON 522618078
NR BDO 000580826

Wszelkie autorskie prawa majątkowe zastrzeżone na rzecz NPA Skawina Sp. z o.o.