Zaznacz stronę

Największa inwestycja w historii NPA Skawina!

28 lut 2020

NPA Skawina ma zaszczyt poinformować o zakończeniu największego w swej historii procesu inwestycyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i zapraszamy do współpracy!

Koszt inwestycji wyniósł ok. 20 mln USD i ze względu na innowacyjny charakter, został w części sfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Unii Europejskiej. Zakres inwestycji dotyczył zainstalowania i uruchomienia najnowocześniejszej na świecie, kompleksowej instalacji do produkcji walcówki z aluminium i stopów aluminium. Dzięki tej inwestycji NPA Skawina wchodzi do elitarnej grupy producentów walcówek serii 2xxx, 5xxx i 7xxx, co pozwoli sprostać wyzwaniom i wejść w nowy obszar rynku.

Wiele już zrobiliśmy, ale przed nami jeszcze dużo pracy związanej z wykonaniem programu badawczego, którego celem jest opracowanie technologii produkcji walcówek ze stopu aluminium.

Już dziś, na początku trudnego procesu badawczego, zapraszamy Naszych obecnych i przyszłych Klientów do współpracy. Wierzymy w synergie w relacji z naszymi Klientami, szczególnie w zakresie tworzenia i udoskonalania produktu. Z tego powodu wszystko co produkujemy w NPA Skawina uwzględnia potrzeby, procesy i kierunki rozwoju – jest to naszą siłą i przewagą konkurencyjną.

W tych kilku zdaniach nie sposób opisać wszystkiego, dlatego też serdecznie zapraszamy Was, Drodzy Klienci do spotkań, rozmów i wizyt w naszym zmodernizowanym zakładzie NPA Skawina.

O wyjątkowym sposobie angażowania Klientów w proces pracy nad nowymi produktami poinformujemy w najbliższym czasie.

Najnowsze aktualności

Przewody niskostratne w NPA Skawina

Przewody niskostratne w NPA Skawina

NPA Skawina opracowała typoszereg innowacyjnych rozwiązań w postaci napowietrznych przewodów elektroenergetycznych. Nowe rozwiązania pozwalają znacząco obniżyć koszty przesyłu energii elektrycznej w liniach przesyłowych i dystrybucyjnych. Przewody i żyły kablowe...

Oferta specjalna na walcówkę z serii 5000!

Oferta specjalna na walcówkę z serii 5000!

Informujemy o pozytywnym przebiegu próbnej produkcji stopu aluminium o zawartości magnezu powyżej 3% (EN AW 5754). Wszystkie problemy procesowe zostały wyeliminowane, proces produkcyjny jest ustabilizowany, a produkt spełnia nasze oczekiwania. Zapraszamy klientów do...

Kolejne próby na nowej linii CCR

Kolejne próby na nowej linii CCR

W dniu 26.03.2020 przeprowadziliśmy próbę produkcji walcówki ze stopu aluminium serii EN AW 5754. W czasie testu analizowaliśmy trzy główne zagadnienia procesu: uzyskanie i stabilność składu chemicznego; proces odlewania i jego stabilność oraz proces walcowania i jego...

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina
32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 23

tel. +48 12 2760 802
tel. +48 12 2760 808
fax. +48 12 2760 888
e-mail: info@npa.pl

NIP 837 000 06 34
KRS 0000063824
REGON 750010992-00108
NR BDO 000006683

Wszelkie autorskie prawa majątkowe zastrzeżone na rzecz Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina z siedzibą w Skawinie.