Zaznacz stronę

Dane firmy NPA Skawina

Boryszew S.A. Oddział
Nowoczesne Produkty
Aluminiowe Skawina

ul. Piłsudskiego 23
32-050 Skawina

GPS: 49.968655,19.7948553

Dział Sprzedaży

tel. +48 12 2760 854
tel. +48 12 2760 859
tel. +48 12 2760 821
e-mail: oferty@npa.pl

Sekretariat

tel. +48 12 2760 802
fax: +48 12 2760 888

e-mail: info@npa.pl
www.npa.pl

 

NIP 837-000-06-34
KRS 0000063824
REGON 750010992-00108
NR BDO 000006683

Dział Zakupów

tel. +48 12 2760 929

Magazyn

tel. +48 12 2760 867

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina
32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 23

tel. +48 12 2760 802
tel. +48 12 2760 808
fax. +48 12 2760 888
e-mail: info@npa.pl

NIP 837 000 06 34
KRS 0000063824
REGON 750010992-00108
NR BDO 000006683

Wszelkie autorskie prawa majątkowe zastrzeżone na rzecz Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina z siedzibą w Skawinie.