Zaznacz stronę

Certyfikaty

Posiadamy certyfikaty wystawione przez TÜV NORD potwierdzające, że system zarządzania w naszej firmie jest zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007. Wiążą się z nimi, ustanowione przez Zarząd odpowiednie Polityki: Jakości, Środowiskowa i Bezpieczeństwa.

Polityka jakości

Podstawowym celem działalności naszej firmy Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina jest produkowanie wyrobów z aluminium i jego stopów spełniających wymagania klientów.

Naszym klientom oferujemy:

 • walcówkę aluminiową oraz ze stopów aluminium, stosowaną do celów
  – konstrukcyjnych
  – produkcji kabli i przewodów energetycznych
  – hutnictwa stali
 • druty z aluminium i stopów aluminiowych o szerokiej gamie średnic i kształtów
 • aluminiowe przewody giętkie dla automotive
 • szeroką gamę przewodów elektroenergetycznych
 • rury aluminiowe i stopowe, wyroby płaskie, żyły kablowe klasy I
 • możliwość dostosowania oferowanych wyrobów do potrzeb klienta już na etapie materiału wyjściowego.

Zarząd angażuje się w ciągłe doskonalenie systemu poprzez:

 • wyznaczanie i rozliczanie celów dotyczących jakości, wynikających z potrzeb i oczekiwań klientów, a także z potrzeb warunkujących prawidłowe działanie przedsiębiorstwa
 • zapewnienie kompetentnej załogi
 • zapewnienie odpowiednich zasobów w zakresie mediów i infrastruktury
 • dokonywanie przeglądu funkcjonowania systemu zarządzania jakością i ocenianie jego skuteczności
 • nadzorowanie i monitorowanie wpływu realizowanych procesów na środowisko naturalne,

Polityka Środowiskowa

Poszanowanie środowiska naturalnego jest jednym z priorytetów firmy Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina determinujących bieżące funkcjonowanie naszej organizacji.

Zarząd i wszyscy pracownicy zobowiązują się do utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2015 oraz przestrzegania przepisów prawnych i wymagań wynikających z decyzji administracyjnych oraz ustaleń wewnętrznych dotyczących środowiska.

Zobowiązujemy się do przestrzegania powyższej normy na wszystkich etapach powstawania wyrobu poprzez:

 • efektywne i oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz mediami energetycznymi
 • prowadzenie racjonalnej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki wodno-ściekowej
 • zmniejszenie ilości odpadów
 • minimalizowanie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery
 • edukację, szkolenia i motywowanie pracowników do realizacji celów środowiskowych i zapewnienia ciągłego doskonalenia w tym obszarze

Polityka Bezpieczeństwa

Zarząd firmy Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina, ustanawiając Politykę BHP, mając na względzie bezpieczeństwo pracowników, jednocześnie uznając, że życie i zdrowie pracowników jest bardzo ważne, deklaruje, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie warunki pracy.

Politykę Bezpieczeństwa i Higieny pracy realizujemy poprzez utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z wymaganiami normy OHSAS 18001:2007.
Zarząd firmy zobowiązuje się do:

 • dążenia do stałej poprawy warunków BHP
 • dążenia do doskonalenia działań ww. zakresie
 • promowania bezpiecznej pracy bezwypadkowej
 • podnoszenie stanu wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników
 • budowaniu świadomości w organizacji, że wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za tworzenie i utrzymywania wysokiego standardu bezpieczeństwa.

Zadowolenie klienta jest istotnym warunkiem do osiągnięcia przez nas sukcesu.

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina
32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 23

tel. +48 12 2760 802
tel. +48 12 2760 808
fax. +48 12 2760 888
e-mail: info@npa.pl

NIP 837 000 06 34
KRS 0000063824
REGON 750010992-00108
NR BDO 000006683

Wszelkie autorskie prawa majątkowe zastrzeżone na rzecz Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina z siedzibą w Skawinie.