Projekty NPA Skawina

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx i 7xxx

Numer projektu: POIR.01.01.02-00-0044/15

 

 

12.04.2018 Zawiadomienie o wyniku postępowania

10.11.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  - Notice of selection of the best offer

 

 

Informujemy o ponownym rozpoczęciu procedury wyboru dostawców linii demonstracyjnej przeznaczonej do procesu ciągłego odlewania i walcowania walcówek z aluminium i stopów aluminium.

 Lokalizacja ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności znajduje się pod adresem: 

 https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1043021

 

 

W dniu 20.07.2017 Zamawiający zaktualizował następujące załączniki:
SIWZ,
Załącznik 4,5,6,
Załącznik 1.2,
Załącznik 1.3.

W dniu 21.07.2017 Zamawiający zaktualizował
SIWZ
z
ałącznik 7 KWU

dodał załączniki 1.1,1.2,1.3 w wersji angielskiej. W przypadkach spornych nadrzędna dokumentacja jest w języku polskim. In cases of dispute the overriding documentation is in Polish

 

W dniu 25.07.2017 Zamawiający dodał tłumaczenie SIWZ na język angielski.
W przypadkach spornych nadrzędna dokumentacja jest w języku polskim.

 W dniu 26.07.2017 Zamawiający zaktualizował  załącznik 4-6 SIWZ - w załączniku 6 w punkcie 8 skorygowano wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy (na zgodne z SIWZ) - omyłkowo było 3% - zamieniono na 10%.

 

W dniu 01.08.2017 Zamawiający zaktualizował załącznik 7 KWU - w miejscu Warunki płatności pkt.2:
Było: „Nie więcej niż 65% ceny kontraktu zostaną szczegółowo określone na etapie negocjacji Umowy”
Jest: „Sposób zapłaty nie więcej niż 65% ceny kontraktu zostanie szczegółowo określony na etapie negocjacji Umowy”

 

W dniu 10.08.2017 Zamawiający dodał pytania dotyczące przedmiotu zamówienia, wraz z odpowiedziami.

W dniu 11.08.2017 Zamawiający zaktualizował  załącznik  Pytania i odpowiedzi FAQ (dodano nowe pytanie).

 

W dniu 14.08.2017 Zamawiający zaktualizował załączniki:

-Pytania i odpowiedzi FAQ (zaktualizowano listę pytań i odpowiedzi),
-Załącznik 4-6 - w załączniku nr 6 w pkt. 1 znaleziono błąd w sposobie obliczania ceny. W sposobie podawania kwoty całkowitej oferty, w niektórych przypadkach, nie uwzględniono części 3 zamówienia.

W dniu 18.08.2017 Zamawiający zaktualizował  załącznik  Pytania i odpowiedzi FAQ (dodano nowe pytanie).

***********************************************************

 

We would like to inform you that we have started the process of selecting the demonstration line suppliers for the continuous casting and rolling of aluminum and aluminum alloy wire rods.

The location of the publication placed on the Competitiveness Database can be found at: 

  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1043021

 

At 25th July the Ordering Party added Terms of Reference. (english version "SIWZ")
In cases of dispute the overriding documentation is in Polish

We kindly invite you to submit your offers.