Projekty NPA Skawina

Tytuł projektu: "MultiEx – Innowacyjna technologia ciągłego wytwarzania rur kompozytowych na bazie aluminium i stopów aluminium"

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-D016/16

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 7/POIR/1.1.1/2017

 

Informujemy o rozpoczęciu procedury wyboru dostawcy stanowiska badawczego do ciągłego wyciskania.

W sekcji poniżej znajdą Państwo dokumentacje dotyczącą zapytania ofertowego nr 7/POIR/1.1.1/2017 - specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz załączniki.

Lokalizacja ogłoszenia zamieszczonego w bazie konkurencyjności znajduje się pod adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1047998

04.09.2017
Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert o 2 tygodnie tj. do 19.09.2017 r. w związku ze zmianą SIWZ. Zaktualizowana SIWZ zostanie dodana 04.09.2017 r.

19.09.2017
Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert o 2 tygodnie tj do 03.10.2017 w związku ze zmianą następujących dokumentów:
-SIWZ - zmiana punktów: I.3; IV; X.1.2).; XI.1; XII.1.
-Załącznik nr 1 - zmiana punktów I.a; II.a; II.c (opcja nr 1); IV.a; IV.d (opcja nr 2); V.a; V.b; VI.a; VI.c.
-Załącznik nr 2 (zmiana warunków udziału w postępowaniu - wiedza i doświadczenie)
-Załącznik nr 4 - pkt.1 - opcje cenowe, ceny łączne.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert!