Zakończenie budowy transgranicznej linii energetycznej